Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - CẤP XÃ

(11:09 | 14/08/2019)

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC: ĐẤT ĐAI (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

II. LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

2

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

3

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 
(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_TAI NGUYEN VA MOI TRUONG - CAP XA.doc