Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Công khai - Niêm yết

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(10:46 | 30/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 717_QD-UBND.signed.pdf