Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Công khai - Niêm yết

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(11:02 | 30/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 718_QD-UBND.signed.pdf