Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Công khai - Niêm yết

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công khai công tác phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, không bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng đầu năm 2020

(15:08 | 13/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3205 QD-UBND.signed.pdf