Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài chính và ngân sách nhà nước

V/v phân bộ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

(09:35 | 14/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   23 NQ-HĐND.pdf