Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hồ sơ lấy ý kiến Điều chỉnh QHSDĐ 2020

(10:55 | 08/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BC TOM TAT DCQHSDD 2020 HON DAT.pdf  BD DCQH HON DAT 2020.1.pdf  BD HUYEN HON DAT 2015.2.pdf  PHIEU Y KIEN.pdf  TB 127.pdf