Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hồ sơ lấy ý kiến Điều chỉnh QHSDĐ 2020

(10:55 | 08/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC TOM TAT DCQHSDD 2020 HON DAT.pdf; BD DCQH HON DAT 2020.1.pdf; BD HUYEN HON DAT 2015.2.pdf; PHIEU Y KIEN.pdf; TB 127.pdf