Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(17:58 | 22/04/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 167 TB-UBND.signed.pdf; DC QHSDD DEN 2020 HUYEN HON DAT.rar