Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(17:13 | 04/11/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 148.pdf