Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phạm vi các vùng biển và bản đồ phần vùn quản lý hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển Kiên Giang

(11:21 | 21/02/2019)

 Pham vi cac vung bien 2.jpg

 

 

Vung bien Kien GIang.jpg


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   232015 QĐ-UBND.pdf  Một số điểm lưu ý dành cho ngư dân đánh bắt xa bờ.pdf  Phạm vi vùng biển cấp huyện.pdf