Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Một số quy định pháp luật ngư dân cần biết về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUUU)

(11:34 | 21/02/2019)

 QĐPL về khai thác hải sản 1.jpg

 

QĐPL khai thác hải sản 2.jpg