Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

V/v hướng dẫn lịch gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2019

(17:13 | 01/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   SNNPTNT-TTBVTV.lich gieo sa.pdf