Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Thường trực HĐND huyện họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ tám, khóa IX

(17:29 | 26/08/2018)

       Ngày 22/8, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tám, của Hội đồng nhân dân huyện, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Giang Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.     

2. TT HDND huyen hop rut kinh nghiem ky hop thu 8.jpg 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tám. 

  

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện được tổ chức cơ bản đúng Luật định, có sự chuẩn bị tương đối chặt chẽ; nội dung chương trình được xây dựng, sắp xếp phù hợp, đúng quy trình; chủ tọa điều hành bám sát nội dung, tuân thủ theo quy định pháp luật, dân chủ nghiêm túc. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được trình bày ngắn gọn, chú trọng cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế, làm cơ sở để đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Một số đại biểu chủ động nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin có liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp, tích cực tham gia tại phiên thảo luận và chất vấn; công tác thông tin, tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện khá tốt, nhất là việc truyền thanh trực tiếp kỳ họp đến cử tri và nhân dân để định hướng dư luận xã hội. Tuy nhiên, văn bản trình kỳ họp một số phòng, ban gửi các Ban Hội đồng nhân dân thẩm định hồ sơ còn thiếu, nội dung không đầy đủ, một số tờ trình quá ngắn, chưa nêu đầy đủ cơ sở pháp lý làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND huyện; nội dung trả lời kết quả thực hiện và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện diễn giải quá dài, chưa được rõ ràng, tính thuyết phục chưa cao; phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm nhiều, tuy nhiên, đại biểu tham gia chất vấn còn ít.   

Phát biểu tại hội nghị, ông Giang Quang - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, phân công chặt chẽ thời gian, nội dung tiến hành một số cuộc giám sát, khảo sát có liên quan đến chương trình kỳ họp; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng phiên chất vấn; nghiên cứu đổi mới chương trình làm việc, bố trí thời gian của kỳ họp khoa học hơn dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và giải trình chặt chẽ hơn; đối với những nội dung trả lời còn chung chung, chưa có tính thuyết phục cần chỉ đạo báo cáo, trả lời cho đạt yêu cầu. Ngoài ra, các ngành chuyên môn chủ động nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, văn bản thuộc các lĩnh vực cần trình trong kỳ họp thường lệ của HĐND theo quy định; tăng cường đôn đốc, nhắc nhở đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp theo nhiệm vụ thẩm tra được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công./.

Tin và ảnh: VŨ TRÂM