Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất

(15:12 | 22/10/2018)

           Sáng ngày 22/10/2018, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang công bố quyết định thành lập Trung tâm Y tế, bổ nhiệm Giám đốc các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, thành lập Trạm y tế Bình Sơn.

 d3c5427232aed2f08bbf.jpg

Quang cảnh Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất

 

           Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và Bệnh viện Đa khoa huyện. Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn về kỹ thuật y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh và Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc với 05 phòng chức năng và 15 khoa chuyên môn.

Sở Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trực, nguyên Trưởng phòng Y tế huyện giữ chức giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất từ ngày 16.10.2018.

Theo ông Hà Văn Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

 Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo huyện Hòn Đất đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế mới cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực, bổ sung và sắp xếp nhân sự cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; đảm bảo công tác chuyên môn, phòng chống dịch bệnh phải chủ động, không để dịch lớn xảy ra; phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, phối hợp với đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế và trạm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Đồng thời, phát huy dân chủ, quản lý tốt tài chính, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên y tế./.

Tin và ảnh: NGUYỄN ĐIỆP