Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Hội nghị Ủy viên ủy ban nhân dân huyện (mở rộng) tháng 10 năm 2018

(15:45 | 24/10/2018)

           Ngày 22/10, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện (mở rộng), đồng chí Trương Văn Minh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Kim Thâu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Giang Quang, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy-Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

20181022_093147.jpg 

Đồng chí Trương Văn Minh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các ngành thông qua các báo cáo, kế hoạch và các văn bản có liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 10/2018 gắn với Sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể; rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó bão số 16, ứng phó lũ năm 2018 và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển 15 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020” trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Minh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất đã đánh giá cao những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể trong nữa nhiệm kỳ qua; nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch năm 2018; các nội dung xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá đồng bộ, công tác quy hoạch, phê duyệt và công bố quy hoạch, xây dựng đề án đảm bảo yêu cầu, đã có 3 xã đạt chuẩn NTM và đã được tỉnh công nhận (xã Mỹ Lâm, Sơn Kiên,Mỹ Thuận); kinh tế tập thể được củng cố và phát triển, toàn huyện có 11 hợp tác xã (trong đó có 9 hợp tác xã nông nghiệp cơ bản hoạt động có hiệu quả); công tác phòng chống thiên tai, bão, lũ cơ bản đạt yêu cầu, thiệt hại ít,... Tuy nhiên, bên cạnh những quả đạt được, một số mặt công tác vẫn còn tồn tại, hạn chế: một số chỉ tiêu kinh tế xã hội thực hiện năm 2018 còn đạt thấp, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm, một số nơi sản xuất chưa theo lịch thời vụ; công tác xây dựng nông thôn mới một số xã tiêu chí đạt còn thấp; phát triển kinh tế tập thể chưa tương xứng với tiềm năng, diện tích một số hợp tác xã nhỏ, hoạt động còn đơn điệu chỉ thực hiện một vài khâu; công tác phòng chống bão, lũ còn lúng túng, có xã còn chủ quan, dự báo tình hình chưa chính xác...

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2018 và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2016-2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị từng ngành, từng địa phương cần tập trung chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, nhất là các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Công tác xây dựng nông thôn mới cần được sự quan tâm hơn nữa, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, nhiệm vụ từ nay đến năm 2020 có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Mỹ Thái, Nam Thái Sơn, Lình Huỳnh và Mỹ Phước), các xã còn lại mỗi năm phải đạt thêm 2 tiêu chí trở lên; đồng thời dự kiến kế hoạch lộ trình các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Về công tác phát triển kinh tế tập thể, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là tiềm năng lớn để phát triển sản xuất trên địa bàn huyện; do đó để thực sự tạo đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là rút kinh nghiệm trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống bão, lũ vừa qua; kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp xã, tham mưu đưa vào nội dung chương trình chỉ đạo hàng năm của Ban chấp hành Đảng bộ xã; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các mô hình hợp tác xã điểm hoạt động hiệu quả gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông sản, hàng hóa, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng của mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật Hợp tác xã. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 15 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất, với mục tiêu, quan điểm phát triển hợp tác xã bền vững đảm bảo về chất lượng, lớn mạnh về diện tích, từng bước thực hiện các khâu trong sản xuất để gia tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích, gia tăng lợi ích cho số đông thành viên tham gia hợp tác xã.

Tin và ảnh: HỒNG PHƯƠNG