Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

(14:53 | 19/11/2018)

         Ngày 15/11, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đồng chí Trương Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Lưu Văn Còn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiêng Giang; đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và gần 60 công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng hoat động kinh doanh trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Doi thoai doanh nghiep.JPG 

 

 

          Đây là lần thứ 3 trong năm 2018, huyện Hòn Đất tổ chức đối thoại với các công ty, doanh nghiệp. Tại Hội nghị, đại biểu được nghe thông qua tóm tắt kết quả tình hình kinh tế xã hội gắn với công tác phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện. Nhìn chung, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các giải pháp qua đó từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên một số lĩnh vực, đẩy mạnh sản xuất, đóng góp vào ngân sách địa phương; tuyên truyền phổ biến các chính sách phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, cập nhật Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, đăng tải một số danh mục, bản đồ, kế hoạch sử dụng đất và các danh mục khác trên Trang thông tin điện tử huyện; 100% các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn thực hiện cơ chế Một cửa điện tử; công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, giảm dần tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn từ 25% năm 2017 nay xuống còn 10%. Ngành thuế đã mở chuyên mục tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế định kỳ hàng tuần trên sóng đài truyền thanh, có gần 100% doanh nghiệp áp dụng hình thức kê khai và nộp thuế điện tử. Lĩnh vực xây dựng, huyện đã ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo thẩm quyền và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; đến nay công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành trong công tác phối hợp, giải quyết hồ sơ cho các công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên địa bàn,...Đồng thời, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia cùng với nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ học bổng Phan Thị Ràng, xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường giao thông,… đặc biệt nhiều năm qua thực hiện chủ trương vận động xã hội hóa để tổ chức Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng đã được các công ty, doanh nghiệp quan tâm nhiệt tình ủng hộ, tài trợ hàng tỷ đồng, từ đó hàng năm thu hút trên 100.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại khu di tích lịch sử Hòn Đất, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch ở địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu doanh nghiệp quan tâm phát biểu, trao đổi thẳng thắn, đã có 13 ý kiến đặt ra: phản ánh về phí dịch vụ kê khai, nộp thuế qua mạng đối với doanh nghiệp nhỏ còn cao; một số vướng mắc thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện thi hành án dân sự; công tác phối hợp vận động và nhận thức của người dân thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình còn hạn chế; đề xuất đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm ở địa phương… Sau khi nghe ý kiến phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp, ý kiến phát biểu Thường trực UBND huyện, các ngành chức năng giải đáp trực tiếp cho doanh nghiệp tại hội nghị và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến khác của doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh đã biểu dương sự đóng góp tích cực của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua. Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: UBND huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển; đồng thời yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền; cần quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực; tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; công khai minh bạch, thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện liên quan đến doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử huyện; nghiên cứu đổi mới, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong quá trình giao dịch, giải quyết hồ sơ có liên quan; phối hợp chặt chẽ trong công tác thi công, giải phóng mặt bằng, giải ngân thanh toán vốn lĩnh vực xây dựng,.. đồng thời, trong dịp này huyện tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các công ty, doanh nghiệp cùng đồng hành với địa phương đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới gắn với kêu gọi đầu tư phát triển du lịch khu vực Ba Hòn, khu dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng Hòn Quéo,..

Tin và ảnh: HỒNG PHƯƠNG