Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Hòn Đất tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(10:55 | 22/12/2018)

           Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 do đồng chí Trương Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Giang Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy-Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thanh Văn, Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 20181220_194936.jpg

Quang cảnh hội nghị Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018.

 

Năm 2018, UBND huyện Hòn Đất đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách phù hợp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, các tiềm năng, lợi thế được phát huy và khai thác hiệu quả hơn; có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện năm 2018 đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực và giữ vai trò quyết định cho tăng trưởng kinh tế của huyện; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt trên 8.150 tỷ đồng, vượt hơn 4% kế hoạch năm; sản lượng lúa đạt trên 980.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 98%, tăng gần 5% so với cùng kỳ; thu hút các công ty, doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng tiêu thụ gần 60.000 ha, chiếm trên 36% diện tích gieo sạ, tăng gần 8.500 ha so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 100% kế hoạch; Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 97 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; tỷ lệ huy động học sinh các cấp đạt trên 98%; tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 1% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho trên 4.100 lao động; hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới xã Mỹ Thái, đưa tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 4 xã, đạt 100% kế hoạch; có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, 55 trường xanh-sạch-đẹp và an toàn; 7 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã…, Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa luôn ổn định, giữ vững. Hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện có nhiều đổi mới, trong chỉ đạo luôn thể hiện sự gắn kết, kịp thời hỗ trợ nhau trong giải quyết công việc; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; nỗ lực nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống nhân dân.

 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tuy có nhiều chuyển biến, mức tăng trưởng khá nhưng vẫn còn một số khó khăn và hạn chế nhất định; còn 03 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra: tổng mức bán lẻ hàng hoá, xây dựng giao thông nông thôn và tai nạn giao thông; một số lĩnh vực vẫn còn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị chưa chặt chẽ, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý kịp thời; tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp nhất là tình hình khiếu kiện. Tội phạm ma túy, đối tượng sử dụng các chất ma túy có chiều hướng gia tăng; tại nạn giao thông chưa được kiềm chế,... 

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018 thể hiện nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đúng đắn của UBND huyện. Các ủy viên UBND huyện phát huy những kết quả đã phấn đấu đạt được, tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao từ đầu năm, yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao; tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa (cánh đồng lớn, liên kết, hợp tác) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, đi đôi với việc phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên, thích ứng tình hình biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện tốt các chính sách tài chính ngân sách, tăng cường nguồn thu, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự kiến danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2026; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tin và ảnh: HỒNG PHƯƠNG