Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất sơ kết 06 tháng đầu năm

(11:55 | 20/07/2019)

        Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Trương Văn Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Anh 14444.jpg

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019

 

        Trong sáu tháng đầu năm, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện luôn ổn định. Công tác tham mưu cho cấp trên, công tác triển khai, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước được thực hiện triệt để, đúng quy định, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 553 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những nam tiếp theo”; Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện công tác chi trả cho các đối tượng chính sách được 73 hồ sơ với tổng số tiền gần 167 triệu đồng. Công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng cấp tỉnh, huyện và cơ sở đạt kế hoạch đề ra; Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất đạt 100% kế hoạch.

 

Anh 36666.jpg

Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Trong những tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Anh 2555.jpg
Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trương Văn Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị
 
        Tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 2025; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các bước tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ; Triển khai khảo sát, xây dựng và bàn giao Nhà Đồng đội cho các đối tượng chính sách; phối hợp tổ chức chu đáo, trang nghiêm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, chính sách hậu phương quân đội. Tiến hành rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ 2019 và hoàn thành các cơ bản nghị quyết nhiệm kì 2015 – 2020 đề ra. 
 

 

Tin và ảnh: Anh Khải