Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Hòn Đất phát triển mới 573 hội viên nông dân

(18:06 | 24/07/2019)

        Hội Nông dân huyện Hòn Đất vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân.jpg
Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân
 
        Trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung tình hình cán bộ, hội viên và nông dân trong huyện chấp hành tốt chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, năng suất, sản lượng duy trì, sản lượng được nâng cao, cơ cấu cây trồng vật nuôi có sự chuyển dịch đúng hướng và thực hiện đúng lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Diện tích gieo xạ và thu hoạch vụ đông xuân năm 2018-2019 hơn 80.200 ha, năng suất ước đạt 6,7 tấn/ha, sản lượng 543.482 tấn, đạt 97% kế hoạch. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện chỉ đạo 14/14 cơ sở Hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đến nay, đã đăng ký 5.237 hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; phối hợp mở 2 lớp dạy nghề ngắn hạn nuôi dê sinh sản và nuôi gà an toàn sinh học, tổ chức 40 cuộc tập huấn chuyển giao giao khoa học kỹ thuật cho 3.221 lượt hội viên, nông dân tham dự. Từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội đang quản lý 95 tổ với 4.357 hộ vay, tổng số dư nợ hơn 87,7 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 3,2% Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã phát triển mới 573 hội viên, đạt 73,5% so với chỉ tiêu trên giao, nâng tổng số hội viên trong huyện 14.085 hội viên.
        Trong những tháng cuối năm, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đến hội viên, nông dân; tập trung chỉ đạo nâng cao hoạt động của tổ chức Hội, chất lượng hội viên và phát triển hội viên mới; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ động sản xuất, kinh doanh gắn với tiêu thụ nông sản, hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về kỹ thuật, giống, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo. 

 

Tin và ảnh: Vũ Trâm