Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

(05:51 | 29/06/2020)

        Chiều ngày 25-6, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức lễ công bố Quyết định số 1443/QĐ-UBND, ngày 23-6-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất trao Quyết định số 3034, ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tân - Trưởng Đài Truyền thanh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trao quyết định số 3035/QĐ-UBND, ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện điều động, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Hoàng Minh – Giám đốc Trung tâm - Văn hóa  giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trao quyết định số 3036/QĐ-UBND, ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hiền – Trưởng Ban quản lý Di tích Lịch sử thắng cảnh Hòn Đất  giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất cũng đã trao quyết định điều động viên chức  của 03 đơn vị gồm  Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa  - Thể thao và Ban quản lý Di tích Lịch sử thắng cảnh Hòn Đất đến công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh.

 

 Đồng chí Đỗ Văn Tân – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện Hòn Đất (Người thứ 2 từ trái đếm qua) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất

 

        Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòn Đất; Đài Truyền thanh huyện Hòn Đất và Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Thắng cảnh Hòn Đất. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòn Đất có chức năng tổ chức, cung ứng dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thanh, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện theo quy định. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; quản lý, tuyên truyền và phổ biến công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, di tích theo quy định./.
 

Tin và ảnh: Thu Hương