Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất biểu dương 25 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

(05:52 | 23/07/2020)

        Ngày 20/7, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Đến dự có ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang và ông Trương Văn Minh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất cùng 120 gương điển hình tiên tiến trong toàn huyện.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

 

        Giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên toàn địa bàn. Từ đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Qua đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, tạo nên hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới. Điển hình là “Tuổi trẻ Công an với phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường tiểu học Tân Hưng, xã Mỹ Lâm; “Vận động thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo” của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thị trấn Hòn Đất; “Khởi nghiệp từ mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ, gắn với du lịch sinh thái” của đoàn viên Nguyễn Vũ Linh, ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận và “mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn” của Ban lãnh đạo ấp Hợp Thành, xã Bình Giang… Giai đoạn 2020-2025, huyện Hòn Đất tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tạo bước đột phá trong khai thác các tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường, đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 3%; công nghiệp tăng 9,83%. Đến năm 2025, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có từ 01 – 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đ/c Trương Văn Minh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng cho 25 tập thể và cá nhân tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

 

        Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất đã biểu dương, khen thưởng cho 05 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Tin và ảnh: Ngọc Tân