Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

6 tháng đầu năm tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 14 vụ

(15:56 | 28/08/2020)

        Ngày 27/8, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trương Văn Minh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết PC tội phạm. ma túy, mua bán người

Đ/c Trương Văn Minh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

        Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 46, Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới, Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 14 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 03 vụ. Tình trạng người nghiện, người sử dụng trái phép các chất ma túy, vận chuyển hàng cấm còn phức tạp; các vụ đá gà, đánh bài còn diễn ra ở một số địa bàn; tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người. 
        Những tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng văn hóa, thông tin và an ninh kinh tế. Tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong gia đình, cộng đồng dân cư; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người đúng theo pháp luật hiện hành.
 

Tin và ảnh: Ngọc Tân