Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất đại biểu tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

(17:33 | 10/11/2020)

        Ngày 10/11, Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.  

    Quang cảnh hội nghị tập huấn

 

        Tham gia lớp tập huấn có 65 đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị định số 91, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12, ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91; Quyết định số 24, ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 18, ngày 27/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 24; Quyết định số 809, ngày 4/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; Một số nghiệp vụ cơ bản về chấm điểm thi đua Cụm, Khối và cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng,… Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi, đua khen thưởng cập nhật kịp thời những chính sách, quy định, văn bản mới về thi đua, khen thưởng. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm để triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin và ảnh: Vũ Trâm