Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác dân vận

(05:43 | 22/01/2021)

        Ngày 20/1, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất; Phòng chính trị Sư Đoàn 4 (Quân khu 9); Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh; Bưu điện huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đến dự, có đồng chí Trần Đông Xuân – Trưởng phòng Dân vận Cục chính trị Quân khu 9; Đại tá Bùi Văn Minh – Chính ủy Sư đoàn 4 và đồng chí Nguyễn Thành Đông –  Trưởng Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất.

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2020 

 

        Trong năm qua, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất; Phòng chính trị Sư Đoàn 4; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh; Bưu điện huyện Hòn Đất đã tham mưu tốt cho các cấp ủy, chính quyền triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xóa đói, giảm nghèo”; “Đền ơn, đáp nghĩa” và phong trào “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán độ, chiến sỹ và đông đảo quần chúng nhân dân. Cũng trong năm 2020, bốn đơn vị phối hợp công tác thường xuyên tham gia các phong trào an sinh xã hội. Theo đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp lễ, tết, với số tiền gần 95 triệu đồng. Tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà đồng đội” và quỹ “Vì người nghèo”, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Sư Đoàn  4 còn kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; giúp nhân dân xã Bình Giang và Bình Sơn, huyện Hòn Đất phát quang, san lắp mặt đường, đắp đập, đê bao ngăn lũ, làm mới 02km đường giao thông nông thôn. Thông qua việc phối hợp giữa 4 đơn vị đã góp phần thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp có liên quan đến công tác dân vận. Kịp thời nắm và tham mưu cho cấp uỷ các cấp xử lý có hiệu những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra những điểm nóng hoặc sơ hở để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp tình hình. Năm 2020, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất; Phòng chính trị Sư Đoàn 4; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh; Bưu điện huyện Hòn Đất tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Phong trào thi đua yêu nước”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang để phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với chính sách “Hậu phương quân đội”, “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; Tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết tình “Quân – Dân”, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Dân vận trong tình hình mới. 

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có  thành tích xuất sắc năm 2020

 

        Dịp này, Sư đoàn 4 (Quân khu 9) đã khen thưởng cho 02 tập và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất, Phòng chính trị Sư Đoàn 4, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh; Bưu Điện Hòn Đất tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021.
 

Tin và ảnh: Ngọc Tân