Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện huy động nguồn vốn tại địa phương đạt 97% chỉ tiêu kế hoạch

(17:16 | 12/04/2021)

        Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòn Đất vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. Ông Đào Xuân Nha – Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội quý I năm 2021

 

        Trong quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn cơ chế nghiệp vụ chuyên môn. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo việc củng cố nâng cao chất lượng. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giải ngân kịp thời các nguồn vốn đến đối tượng được hưởng thụ để cải thiện cuộc sống. Theo đó, từ nguồn vốn tín dụng đã giúp cho 185 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất, chăn nuôi; 61 lượt hộ tại hai xã khó khăn vay vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vốn duy trì và mở rộng việc làm cho 10 lao động; giúp cho 278 lượt hộ vay xây mới, sửa chữa nâng cấp công trình nước sạch; cho 275 lượt hộ vay để xây mới, sửa chữa, nâng cấp công trình vệ sinh; giải quyết cho 99 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay vốn chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, với tổng doanh số cho vay đạt 17.995 triệu đồng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt thấp, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn giảm, việc sử dụng vốn vay sai mục đích còn diễn ra ở một vài địa phương. 

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội quý I năm 2021


        Trong quý II năm 2021, Ba đại diện Hội đồng quản trị huyện Hòn Đất tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính s1ch xã hội; cân đối nguồn ngân sách huyện uỷ thác sang Ngân hành chính sách xã hội để bổ sung vốn cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách vay. Đồng thời, thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại các xã, thị trấn. Tăng cường giải ngân nguồn vốn thu hồi và nguồn vốn mới được phân bổ đạt từ 90% chỉ tiêu tăng trưởng; thực hiện huy động nguồn vốn tại địa phương đạt 97% chỉ tiêu kế hoạch. Phấn đấu tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt từ 99% trở lên trên tổng lãi phải thu.

Tin và ảnh: Ngọc Tân