Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(22:08 | 24/09/2017)

       Sáng ngày 19-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

ảnh 2.JPG 

Quang cảnh hội nghị.

 

 

Theo đó, dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, huyện Hòn Đất tập trung huy động mọi nguồn lực và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển nhanh và sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; thực hiện chính sách đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường;  gắng kết tăng trưởng kinh tế với đảm bảo phát triển bền vững, tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường vá ứng phó với biến đổi khí hậu.  Nâng cao nâng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2020 và đến năm 2030, huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  Trong dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tư nhân của huyện trong thời gian qua không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2016, toàn huyện có 271 doanh nghiệp, 6.701 hộ kinh doanh cá thể, thu ngân sách Nhà nước năm 2016 của khu vực kinh tế tư nhân trong toàn huyện được 25,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, ít liên kết với nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh… Huyện Hòn Đất sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020, huyện có 400 doanh nghiệp, trên 7.200 hộ kinh doanh cá thể; bình quân giai đoạn 2016 – 2025 năng xuất lao động tăng từ 4 – 5%. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ tập trung quán triệt, phổ biến sâu rộng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân...Qua dó, giúp cho cấp ủy xây dựng kế họach hành động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Tin và ảnh: THU HƯƠNG