Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phát động phong trào thi đua

(15:51 | 02/03/2018)

          Ngày 2/3, Ủy Ban kiểm tra huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

 IMG_1431.JPG

Toàn cảnh hội nghị phát động phong trào thi đua.

 

 

           Mục đích là nhằm phát hiện những tập thể, cá nhân có sáng kiến, kinh nghiệm, bản lĩnh trong công tác và những cống hiến đóng góp chung cho tập thể Ủy ban kiểm tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân có tinh thần làm việc, học tập, lao động và tích cực tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung phát động thi đua tập trung vào công tác tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, các đảng ủy cơ sở phải thực hiện tốt việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện việc giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết đơn thư tố cáo đạt từ 95% trở lên và giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng đạt 100%. Đối với chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đảm bảo việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ đạt từ 30% trên tổng số đảng viên đang sinh hoạt. Để thực hiện tốt kế hoạch phát động này, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Hòn Đất yêu cầu các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc huyện ủy chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể; nội bộ luông giữ gìn đoàn kết thống nhất; tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong tập thể Ủy ban kiểm tra và trong chi bộ. 

Tin và ảnh: NGỌC TÂN