Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 94 NĂM 2018

(16:18 | 15/03/2018)

          Ngày 15/3, Ban Tổ chức huyện ủy Hòn Đất phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 94 năm 2018.

 00935.00_00_00_34.Still002 (1).jpg

Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho học viên

        

         Tham gia có 42 học viên, đến từ 12 đơn vị thuộc các cơ quan, ban ngành cấp huyện và 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học, nhằm giúp cho các học viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc lớp khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi là 32 học viên, chiếm hơn 76%. Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất đã tặng giấy khen cho 4 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN