Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Hòn Đất diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại Mỹ Phước

(17:23 | 21/06/2018)

            Xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Đến dự có đồng chí Trần Đức Mậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của huyện.

MP Dien tap.JPG

Xã Mỹ Phước tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

 

           Nội dung cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong đó, giai đoạn 1 gồm các nội dung huấn luyện chuyển xã vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, điều chỉnh kế hoạch A2, công an chủ động, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phòng chống gây rối, biểu tình, bạo loạn; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ tình trạng sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2, A3; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh địch tiến công hỏa lực. Giai đoạn 2 được thực hiện với các nội dung nhận mệnh lệnh tác chiến phòng thủ, thông báo tình hình và báo cáo cấp trên để điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ với Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ. Ở giai đoạn 3 thực hành chiến đấu được thực hiện với nội dung chính là thực binh như: đánh địch chuẩn bị hỏa trực tiếp; đánh địch vòng ngoài; đánh địch tạm dừng, cơ động triển khai đội hình tiến công; đánh địch tiến công vào địa bàn; đánh địch khi địch chiếm được một phần địa bàn; đánh địch đổ bộ đường không và đánh địch khi vượt qua địa bàn.

 

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao vai trò của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trình độ khả năng làm tham mưu của các cơ quan ban ngành và các đoàn thể trong việc xử lý các tình huống về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, rèn luyện tác phong, khả năng phối hợp của đội ngũ cán bộ công sức xã với nhân dân; công an với các lực lượng chức để giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn và xã hội trên địa bàn.

Tin và ảnh: VŨ TRÂM