Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Sơ kết hoạt động khu vực phòng thủ giữa nhiệm kỳ

(09:02 | 09/07/2018)

         Ngày 5/7, Ủy ban nhân dân Huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo. Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo.

IMG_2176.JPG 

 

 

          Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hòn Đất cơ bản giữ ổn định; kinh tế phát triển khá, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên là cơ sở vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ. Chất lượng chính trị, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị được nâng lên đáng kể. Cũng trong nửa nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang thường xuyên được quan tâm, hiện biên chế lực lượng thường trực của huyện đạt 100% quân số; hàng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ tăng đều mỗi năm, đến nay đạt 21,38% so với tổng số lực lượng; 100% chi bộ quân sự xã, thị trấn đều có cấp ủy. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, huyện Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ ngay từ khâu quy hoạch. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực chính quy, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tiếp tục quy hoạch căn cứ hậu phương kết hợp thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2020, định hướng những năm tiếp theo. Phấn đấu trong mỗi nhiệm kỳ 100% các đối tượng đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt từ 15% trở lên, đại đội có cấp ủy. Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên đạt 21%, có 100% cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở

Tin và ảnh: NGỌC TÂN