Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Hòn Đất bình nghị lần I công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019

(15:42 | 07/11/2018)

         Ngày 02/11, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Hòn Đất chọn ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước làm điểm tổ chức bình nghị lần 1 công dân sẵn sàng nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019, để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện.

 1. Binh nghi lan 1 tai xa My Phuoc.JPG

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phước tổ chức bình nghị lần 1 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.

 

Tại buổi bình nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phước đã phổ biến một số nội dung chính của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân,..; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật của Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình; một số chế độ chính sách đối với gia đình và quân nhân được hưởng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, thông qua danh sách cụ thể cũng như lý lịch trích ngang của 11 công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và công dân nam tuổi 26, 27 nhằm làm cơ sở bình xét, lựa chọn ra những thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Hòn Đất trong thời gian tới.

 

Dự kiến trong thời gian 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7/11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phước sẽ hoàn thành việc bình nghị lần I công dân sẵn sàng nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019, tại 5 ấp còn lại. Thông qua việc bình nghị nhằm tuyển, chọn những công dân có đủ điều kiện nhất về kinh tế gia đình, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa để gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu trên giao.

Tin và ảnh: VŨ TRÂM