Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Hòn Đất trao 500 lệnh gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(15:36 | 27/11/2018)

                 Ngày 26-11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòn Đất đồng loạt trao lệnh gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Trao lenh cho thanh nien nhap ngu xa Linh Huynh.jpg 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự trao lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh.

         Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã phát lệnh gọi 500 công dân đủ điều kiện về kinh tế gia đình, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất, từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2018. Tại các nơi đến trao lệnh gọi, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự cho công dân và gia đình công dân nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình chấp hành nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả, đã có 100% công dân toàn huyện được trao lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.    

Dự kiến chỉ tiêu giao năm 2019, huyện Hòn Đất sẽ giao 125 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.  

Tin và ảnh: VŨ TRÂM