Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 03/3/2016

(10:24 | 03/03/2016)

 

Chủ tịch

TRƯƠNG VĂN MINH

Sáng

Họp thành viên UBND huyện mở rộng lấy ý kiến giới thiệu cán bộ công chức ứng cử đại biểu HĐND.

 

Chiều

13h30 Nghe Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra ở Bình Giang,

15h Nghe Thi hành án báo cáo khó khan vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch

Đỗ Văn Tân

Sáng

Họp thành viên UBND huyện mở rộng lấy ý kiến giới thiệu cán bộ công chức ứng cử đại biểu HĐND.

 

Chiều

13h30 Nghe Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra ở Bình Giang,

15h Nghe Thi hành án báo cáo khó khan vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch

Giang Quang

Sáng

Họp thành viên UBND huyện mở rộng lấy ý kiến giới thiệu cán bộ công chức ứng cử đại biểu HĐND.

 

Chiều

Nghe Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra ở tuyến cụm dân cư.

Phó Chủ tịch

Đỗ Kim Thâu

Sáng

Họp thành viên UBND huyện mở rộng lấy ý kiến giới thiệu cán bộ công chức ứng cử đại biểu HĐND.

 

Chiều

Xử lý công việc.