Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Huyện Hòn Đất tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

(15:39 | 09/03/2016)

 Ngày 09/3/2016, Ban Chỉ đạo phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Phong trào năm 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2016. 

Trong năm 2015, toàn huyện có 34.758 hộ/38.789 hộ, đạt 89,6% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 79/87 ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt 90,8%; 01/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5/14 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, chiếm 35,7% và 82,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2016 với chỉ tiêu phấn dấu: 80% trở lên gia đình đạt chuẩn văn hóa; 70% trở lên ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 85% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 85% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa./.

 

Thanh Vũ