Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 của huyện tiếp tục phát triển ổn định

(09:28 | 27/04/2016)

            Sáng ngày 26/4/2016, UBND huyện đã tổ chức cuộc Họp thường kỳ tháng 4/2016 để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 5/2016; thảo luận chuyên đề thu chi ngân sách và tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Ông Trương Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị,  cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Kim Thâu và đại diện lãnh đạo các phòng ban huyện

             Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ông Trương Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của các ngành và địa phương đã khắc phục khó khăn tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, theo đó tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 4 và 4 tháng đầu năm của huyện tiếp tục ổn định và tăng trưởng, một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá so với kế hoạch: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tổng mức bán l hàng hóa, doanh thu và dịch vụ; thu ngân sách...; Văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt đối tượng là hộ nghèo trong đồng bào dân tộc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng quy trình, công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc xác lập hồ sơ về bầu cử luôn đảm bảo duy trì để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăm, hạn chế như tình hình thiên tai, dịch bệnh và xâm nhập mặn đã làm thiệt hại đến năng suất và sản lượng lúa Đông Xuân 2015-2016, nắng nóng kéo dài gây thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt; tiến độ xây dựng cơ bản chậm; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết; tình hình khiếu kiện đông người về đất đai của một số hộ dân thuộc xã Bình Giang vẫn tiếp tiếp tục diễn ra, tiềm ẩn nhiều phức tạp làm ảnh hưởng đến ANTT...

Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, tuyên truyền tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xây dựng kế hoạch phối hợp và triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ 30/4 và 01/5 và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chỉ đạo gieo sạ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2016 theo đúng lịch thời vụ và theo dõi tình hình thời tiết, hạn mặn, sâu bệnh,… để kịp thời thông báo và hướng dẫn người dân phòng, trị kịp thời. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và cháy nổ trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh khảo sát lại hiện trang và nhu cầu ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất đối với các xã vùng Nam lộ 80 để đề xuất UBND tỉnh chủ trương đầu tư.

2. Các ngành chuyên môn tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm

Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện tốt công tác quản lý thu – chi ngân sách đúng quy định, phối hợp với các ngành, các địa phương khai thác nguồn thu, chống thất thu nợ đọng; tăng cường kiểm tra việc thu chi tài chính. Đối với các công trình thuộc nguồn vốn Nghị định 42 khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thu nợ huy động vốn xây dựng GTNT của các xã, thị trấn, tham mưu Ban chỉ đạo có hướng xử lý theo kế hoạch.

Phòng Công Thương tham mưu UBND huyện hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế chợ Vạn Thanh; xử lý các vướng mắc về cơ chế; theo dõi tình hình thực hiện đầu tư chợ Cầu 285. Triển khai kế hoạch phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức vận động, giải tỏa lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè và các khu vực chợ trên tuyến QL. Chủ trì, phối hợp với thành viên Tổ công tác tổ chức tuyên truyền, điều tra, rà soát, thống kê, phân loại các công trình nằm trong phần đất hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 80. Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình phê duyệt đối với các công trình đã hoàn thành hồ sơ thiết kế theo quy định.

Ban Quản lý dự án ĐTXD tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giao thầu và triển khai thi công các công trình đã được bố trí vốn trong năm 2016. Hoàn thành công tác quyết toán và nghiệm thu các công trình chuyển tiếp năm 2015.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo Kế hoạch; thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động SXKD trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Trường THPT Hòn Đất chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Phòng Dân tộc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả vốn hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo thuộc ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; vốn phát triển sản xuất và chuộc đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg.

Ngành y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phòng Nội vụ tham mưu kiện toàn công tác cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm, giải quyết chính sách đối với những cán bộ, công chức có nhu cầu theo quy định. Tham mưu xây dựng quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn của UBND huyện Hòn Đất.

Thanh tra huyện và các đơn vị có liên quan tham gia tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ; rà soát tham mưu giải quyết các vụ việc đã có ý kiến kết luận của Thường trực UBND huyện.

Các lực lượng vũ trang duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không theo quy định; tăng cường nắm tình hình, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, các tệ nạn xã hội.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng GTNT theo tiêu chí; hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ diện tích đất công trên địa bàn, không để người dân lấn chiếm sử dụng trái phép./.

Thanh Vũ