Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ điểm tại thị trấn Sóc Sơn

(13:57 | 05/06/2017)

            Thị trấn Sóc Sơn vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, đây là đơn vị được huyện Hòn Đất tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại. 

 tap tran 1.jpg

Đại biểu xem diễn tập thực binh giải thoát con tin trong buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Sóc Sơn.

 

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn Sóc Sơn gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ. Với tình huống các đối tượng phản động kích động một số người dân thiếu hiểu biết biểu tình, bọn chúng lợi dụng đám đông bắt cóc con tin, chiếm giữ trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân thị trấn đưa ra nhiều yêu sách bất hợp lí; lãnh đạo thị trấn Sóc Sơn và các lực lượng vũ trang vừa tuyên truyền vận động vừa kết hợp chiến đấu giải thoát con tin an toàn, tiêu diệt và bắt gọn toàn bộ bọn phản động. Thông qua lần diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Sóc Sơn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, hiệp đồng của các cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, phối hợp xử trí giữa các lực lượng trong trạng thái quốc phòng; rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hệ thống các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan quân sự, hệ thống kế hoạch của các ban ngành, đoàn thể của thị trấn khi chuyển địa phương từ thời bình vào các trạng thái quốc phòng phù hợp với tình hình mới.

 

 

tap tran 2.jpg

Các lực lượng vũ trang khống chế các đối tượng phản động trong buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Sóc Sơn.

Tin và ảnh: ANH KHẢI