Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Quốc phòng - An ninh

Tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2017

(14:27 | 01/03/2018)

         Ngày 28/2, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất và Phòng chính trị Sư Đoàn bộ binh 4 (Quân khu 9) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng Dân vận Quân khu 9.

 IMG_1428.jpg

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

 

 

            Trong năm qua, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất và Phòng chính trị Sư Đoàn bộ binh 4 đã tham mưu tốt cho các cấp ủy, chính quyền triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xóa đói, giảm nghèo”; “Đền ơn, đáp nghĩa” và phong trào “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán độ, chiến sỹ và đông đảo quần chúng nhân dân. Cũng trong năm 2017, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất và Phòng chính trị Sư Đoàn bộ binh 4 thường xuyên tham gia các phong trào an sinh xã hội. Theo đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp lễ, tết, với số tiền hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Sư Đoàn bộ binh 4 còn kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Bình Giang và Bình Sơn. Trong diễn tập chỉ huy cơ quan, một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, cán bộ, chiến sỹ Sư Đoàn bộ binh 4 còn tổ chức thăm tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo và tham gia xây dựng giao thông nông thôn ở địa phương. Năm 2018, Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất và Phòng chính trị Sư Đoàn bộ binh 4 tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Phong trào thi đua yêu nước”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 trong lực lượng vũ trang và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang để phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với chính sách “Hậu phương quân đội”, “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; Tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết tình “Quân – Dân”, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Dân vận trong tình hình mới. Dịp này, đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy Hòn Đất, Phòng chính trị Sư Đoàn bộ binh 4, Đài truyền thanh và Bưu Điện Hòn Đất tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN