Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Tiến hành xây dựng và sửa chữa 352 căn nhà tình nghĩa

(15:56 | 08/05/2018)

          Ngày 7/5, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị triển khai chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22, ngày 26-03-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đỗ Kim Thâu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 IMG_1934.JPG

Hội nghị triển khai chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.

 

         Theo đó, trong năm 2018, huyện Hòn Đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu xây dựng mới 174 căn và sửa chữa 178 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ 250 triệu đồng. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; khẩn trương rà soát, thống kê những người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về chỗ ở một cách công khai, minh bạch và đảm bảo đúng theo quy định. Thông qua đó, nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN