Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Hòn Đất hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025

(14:53 | 21/09/2018)

          Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, theo Quyết định số 939, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

1. Hội LHPN tỉnh Kiên Giang triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại huyện Hòn Đất.jpg

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 tại huyện Hòn Đất. 

 

Đối tượng tham gia Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại xã có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp. Theo đó, đề án đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tại các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ; lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện và nhân rộng; nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập và cho đội ngũ cán bộ Hội thông qua thiết lập cơ sở hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp Hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tăng cường huy động nguồn lực để thực hiện đề án.

 

Để thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, huyện Hòn Đất chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ triển khai đến 90% cán bộ Hội chuyên trách tại huyện, xã và 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp phát triển kinh doanh; hỗ trợ 50 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; thành lập 1 hợp tác xã và 28 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; hỗ trợ 5 doanh nghiệp nữ mới thành lập, được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; mỗi xã 1 phụ nữ tham gia hội thi phụ nữ sáng tạo cấp tỉnh; thành lập 1 - 2 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ cấp huyện,… 

 

Tin và ảnh: VŨ TRÂM