Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

(10:11 | 02/10/2018)

      Chiều ngày 01 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn huyện Hòn Đất.

 

tap huan cong tac ho ngheo.jpg 

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo 14 xã, thị trấn, Trưởng ban lãnh đạo 87 ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018; hướng dẫn phương pháp, kỹ năng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cách sử dụng các mẫu phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp tổng hợp báo cáo, cập nhật dữ liệu quản lý năm 2018. Giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về các quy trình thực hiện điều tra, rà soát, từ đó xác định đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, cận nghèo và nghèo đa chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018, định hướng, điều tra chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo của mỗi địa phương và huyện để theo dõi, quản lý thống nhất; xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

 

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Thanh Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao công tác giảm nghèo của huyện, nhất là trong 2 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm trên 1,44%. Nhận thức của chính quyền cơ sở và hộ nghèo có nhiều thay đổi, từ chỗ thụ động trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước nay đã chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giảm nghèo, nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo và vươn lên khá. Việc đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo, quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, là cơ sở để xây dựng, triển khai công tác giảm nghèo đến cuối giai đoạn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng./.

 

Tin và ảnh: Điệp Nguyễn