Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Ấp Kiên Bình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(09:38 | 12/11/2018)

          Ngày 09/11, Ban công tác Mặt trận ấp Kiên Bình đã long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) . Đây là đơn vị được xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các ấp còn lại trên địa bàn xã.

 IMG_2673.JPG

 

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đa số quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động cách mạng; Tình làng nghĩa xóm được thêm thắt chặt, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. Các tệ nạn xã hội và những hành vi thiếu văn hoá trong đời sống cộng đồng dân cư được hạn chế đáng kể. Thông qua các Đề án phát triển kinh tế - xã hội, trong năm đã giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận ấp Kiên Bình còn tích cực thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, đã vận động các mạnh thường quân tiến hành xây cất mới 01 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, với trị giá hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền, đoàn thể ấp còn vận động nhân dân tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn và làm cột cờ trước cửa nhà. Hiện toàn ấp có 278/278 gia đình đều được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa. Thời gian tới, tập thể chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong ấp tiếp tục tuyên truyền nhân dân phát huy tốt bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ơ khu dân cư”, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau phần lễ, Ban vận động mặt trận ấp Kiên Bình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tham gia. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” thời gian qua.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN