Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Ban công tác Mặt trận ấp Số 8 vận động trên 3 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

(16:38 | 05/12/2018)

       Ban công tác Mặt trận ấp Số 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên trong 87 ấp, khu phố được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòn Đất chỉ đạo làm điểm thực hiện để rút kinh nghiệm cho các ấp, khu phố còn lại.

anh 2.jpg

Quang cảnh hội nghị tổng kết Ban công tác mặt trận ấp Số 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất nhiệm kỳ 2013 -2018.

 

           Trong nhiệm kỳ qua, Ban công tác Mặt trận ấp Số 8 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…; kết quả đã tổ chức được 271 cuộc, có trên 9.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” 5 năm qua Ban công tác mặt trận ấp đã xây dựng được 01 cánh đồng mẫu lớn và thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao được 600ha; xây dựng được 5km đường và 06 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Hàng năm, có trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa, ấp luôn giữ vững Danh hiệu “Ấp văn hóa”. Theo đó, Ban công tác mặt trấn ấp đã vận động cất mới 29 căn nhà đại đoàn kết, vận động làm 41 cột đèn đường, xây dựng 2 lò đốt rác và đầu tư mua sắm mới 27 thùng rác di động để giữ gìn vệ sinh môi trường; Xây dựng 3 cổng rào an ninh trật tự và tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt tỷ lệ 89%. Trong nhiệm kỳ mới, Ban công tác mặt trận ấp Số 8 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể: Phấn đấu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân đạt từ 70% trở lên; hàng năm hỗ trợ, giúp đỡ từ 03 hộ thoát nghèo bền vững; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn; đa dạng hóa các hình thức vận động "Quỹ vì người nghèo”. Tại đây, Hội nghị Ban công tác mặt trận ấp Số 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất đã hiệp thương bầu 14 đồng chí đi dự đại hội cấp trên

Tin và ảnh: THU HƯƠNG