Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

30 đối tượng dân công hỏa tiếng được duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần

(17:17 | 14/12/2018)

         Hội đồng xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến huyện Hòn Đất  vừa tổ chức họp và thông qua danh sách các đối tượng được xét duyệt chính sách trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 ngày 14/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ.

 

20181207_135512.jpg 

Hội đồng xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến huyện Hòn Đất  tổ chức họp và thông qua danh sách các đối tượng được xét duyệt chính sách trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 ngày 14/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ tại Ban chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất.

 

Trong đợt này, huyện Hòn Đất đã tiếp nhận 61 hồ sơ đề nghị xét duyệt hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.  Theo đó, các đối tượng được hưởng chế độ phải là dân công hỏa tuyến được Uỷ ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung; được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường như vận chuyển vũ khí, đạn được, lương thực, thực phẩm; vận chuyển thương binh, bệnh binh; làm đường cơ động, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông, liên lạc; đào hầm hào, xây dựng công sự, trận địa, khu vực phòng thủ. Việc xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến nhằm giúp các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo Quyết định 49 được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai tang phí và được cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định. Kết quả, có 30 hồ sơ hoàn tất được Hội đồng xét duyệt chính sách huyện  thông qua và đề nghị về trên để các đối tượng này hưởng chế độ chính sách kịp thời theo quy định hiện hành./.

 

Tin và ảnh: THU HƯƠNG