Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên lần thứ X

(09:03 | 19/02/2019)

          Ngày 15/2, Xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được huyện Hòn Đất chọn làm điểm Đại hội để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Đỗ Kim Thâu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 85 đại biểu chính thức được triệu tập.

 DSC_1605.JPG

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

          Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất đã quán triệt quan điểm, chủ trương, mục tiêu lãnh đạo của cấp ủy đảng. Đồng thời, triển khai nhiều hình thức tập hợp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương. Cũng trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tầng lớp nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đời sống văn hóa trong các cộng đồng dân cư được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng lên. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cộng đồng dân cư ở địa phương. Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, trong 5 năm qua, các cấp trong xã đã vận động được hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã còn thực hiện tốt các phong trào như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Cựu chiến binh gương mẫu”… Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; hàng năm có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu chuẩn văn hóa; 100% ấp đăng ký và được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đại hội đã tiến hành bầu ra 31 Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 03 Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòn Đất trong thời gian tới.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN