Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã trên địa bàn huyện Hòn Đất

(15:44 | 19/04/2017)

           Đoàn khảo sát do ông Trần Văn Mứng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã kháo sát trực tiếp tại xã Sơn Kiên và sau đó làm việc với UBND huyện, bà Đỗ Kim Thâu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát.

IMG_20170417_152756.jpg 

Quang cảnh buổi làm viêc.

 

          Từ năm 2010 đến cuối năm 2016, huyện Hòn Đất đã đầu tư xây dựng02 trung tâm văn hóa – thể thao xã gồm: xã Sơn Kiên, với tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ đồng, với tổng diện tích  quy hoạch 12.375,83 m2 và xã Mỹ Lâm, với tổng vốn 1,9 tỷ đồng, tổng diện tích quy hoach 472,7 m2. Đến nay, có 10/12 đã quy hoạch được quỹ đất để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, còn 02 xã chưa có quỹ đất là: xã Bình Giang và xã Mỹ Hiệp Sơn.

Trong những năm qua, cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn nghệ, thể thao trên địa bàn các xã, thị trấn từng bước được quan tâm đầu tư đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao và tổ chức các hoạt động văn nghệ của người dân địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã còn nhiều khó khăn từ khâu quy hoạch đến kinh phí thực hiện; công tác xã hội hóa còn thiếu cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư.

 

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Văn Mứng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện ban hành quy chế hoạt động tạm thời để trung tâm văn hóa xã đi vào hoạt động nề nếp; xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép với các hoạt động khác; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của huyện như: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cho các xã đã quy hoạch được quỹ đất; đồng thời, hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị cho các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã đã được xây dựng để đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TTDL. Đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã./.

Tin và ảnh: DIỆU HIỀN