Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn hóa, xã hội

Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(10:48 | 29/09/2017)

            Sáng ngày 27/9, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức lớp tập huấn “Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017” cho gần 130 đại biểu là trưởng ban lãnh đạo các ấp, khu phố; lãnh đạo các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

tap huan ho nghep.jpg 

Toàn cảnh buổi tập huấn.


           Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu sẽ được triển khai, hướng dẫn quy trình và cách ghi các biểu mẫu có liên quan trong quá trình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017; giải đáp các thắc mắc của đại biểu trong quá trình tập huấn để khi triển khai thực hiện được tốt hơn. Theo đó, tiêu chuẩn hộ nghèo đối với khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đồng/tháng trở xuống hoặc thu nhập bình quân đầu người trong hộ gia đình từ 901.000 đồng đến 1.300.000 đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản từ 30 điểm trở lên, đối với khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 700.000 đồng/tháng trở xuống hoặc thu nhập bình quân đầu người trong hộ gia đình từ 701.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản từ 30 điểm trở lên; Tiêu chuẩn hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 901.000 đồng đến 1.300.000 đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ cơ bản xã hội từ 30 điểm trở lên, đối với khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 701.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ cơ bản xã hội từ 30 điểm trở lên; Tiêu chuẩn hộ gia đình làm nông, lâm và ngư nghiệp có mức sống trung bình đối với khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.300.000 đến 1.950.000 đồng, đối với khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Thời gian triển khai từ ngày 26/10 ở các ấp, khu phố và các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo danh sách về huyện trước ngày 17/11.

Thông qua lớp tập huấn nhằm xác định danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và hộ làm nông, lâm và ngư nghiệp có mức sống trung bình để làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và các trợ cấp an sinh xã hội khác.

Tin và ảnh: ANH KHẢI