Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2018

(10:34 | 27/02/2019)

       Ngày 26/02, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, đồng chí Đỗ Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Đến tham dự có đồng chí Trần Đức Mậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

20190226_124403.jpg 

Đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

 

       Năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản, hướng dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, cách thức xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức; tổ chức 644 cuộc tuyên truyền với trên 17.000 lượt người tham dự. Tổng nguồn vốn được huy động thực hiện chương trình năm 2018 gần 254 tỷ đồng; xây dựng mới hơn 46 km đường giao thông, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn của huyện là 565 km, đạt 64 % so với Nghị quyết; hệ thống thủy lợi được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất; thành lập mới 06 hợp tác xã và 07 tổ hợp tác, nâng tổng số có 13 hợp tác xã nông nghiệp và 129 tổ hợp tác, trong đó Hợp tác xã Xoài Cát Hòa Lộc, xã Thổ Sơn và Hợp tác xã Vinacam Hòn Đất đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, góp phần đưa giá trị sản xuất nông-lâm-nghiệp đạt 8.156 tỷ đồng tăng 634 tỷ so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,18%/năm; triển khai 30 mô hình có 305 điểm, duy trì các mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng lớn nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; các chỉ tiêu về giáo dục cơ bản đạt kế hoạch đề ra, có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, 55 trường đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp; số hộ sử dụng điện đạt 99%; có 11/12 xã đạt tiêu chí về nhà ở; 10/12 xã đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người (trên 40 trđ/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đạt 4,88 %, giảm 1,02% so với 2017...Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đã thẩm định chờ công nhận; 04 xã đạt 19 tiêu chí; 03 xã đạt 14-15 tiêu chí; 04 xã đạt 11 - 13 tiêu chí; 01 xã đạt 9 tiêu chí, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã, tăng 0,84 tiêu chí so với năm 2017. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: các xã chỉ tập trung vào nhóm tiêu chí hạ tầng cơ sở để chỉ đạo đầu tư; chưa quan tâm đúng mức đến nhóm tiêu chí kinh tế; hình thức tổ chức sản xuất và nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội, môi trường nên các tiêu chí thuộc nhóm này chuyển biến chưa nhiều so với năm trước, tiêu chí đạt chưa bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Theo đó, phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cáccòn lại duy trì nâng cao các tiêu chí đã đạt và đạt thêm 2 tiêu chí trở lên; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân nông thôn; tập trung thực hiện cho xã điểm về đích nông thôn mới đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 của huyện, đồng thời nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 là nhiệm vụ hết sức nặng nề, là năm cuối để tập trung chỉ đạo các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; trong khi quy định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao hơn trước, các xã xây dựng nông thôn mới càng về sau càng khó khăn hơn, nhu cầu kinh phí rất lớn yêu cầu phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và có giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; khẩn trương khắc phục những khó khăn, hạn chế, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, có kế hoạch cụ thể, chi tiết lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp,..; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”./.

Tin và ảnh: HỒNG PHƯƠNG