Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Hòn Đất huy động đa dạng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

(06:02 | 07/06/2019)

        Chiều ngày 5/6, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Kiên Giang, do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

DSC_1798.JPG

Đ/c Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi giám sát  

 

        Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 03/12 xã đạt chuẩn nông thôn; 01 xã đạt 19/19 tiêu chí đang chờ tỉnh công nhận; có 03 xã đạt từ 14-15 tiêu chí; 04 xã đạt từ 11-13 tiêu chí và 01 xã đạt 09 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 14,5 tiêu chí/xã. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 64% so với quy hoạch. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 36,2 triệu đồng năm 2015 lên 41,1 triệu đồng/người/năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 4,88%, hộ cận nghèo còn 4,99%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,76%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,5% và hộ dân sử dụng điện lước quốc gia đạt 99%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, nhất là trong xây dựng cơ bản, đòi hỏi nguồn vốn lớn; chất lượng một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thật sự bền vững, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm… Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Hòn Đất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời, mong muốn Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, tập trung phát huy nội lực của địa phương gắn đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nòng cốt trong thực hiện nông thôn mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện đạt từ 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tin và ảnh: NGỌC TÂN