Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 04/3/2016

(16:32 | 03/03/2016)

 

Chủ tịch

TRƯƠNG VĂN MINH

Sáng

Dự họp Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2015 tại huyện.

 

Chiều

Dự chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Lâm.

Phó Chủ tịch

ĐỖ VĂN TÂN

Sáng

Dự họp Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2015 tại huyện.

 

Chiều

Dự chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Lâm.

Phó Chủ tịch

GIANG QUANG

Sáng

Đi kiểm tra công tác bầu cử HĐND xã Bình Giang.

 

Chiều

Dự chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Lâm.

Phó Chủ tịch

ĐỖ KIM THÂU

Sáng

Xử lý công việc.

 

Chiều

Xử lý công việc.