Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 07/3/2016

(17:11 | 04/03/2016)

 

Chủ tịch

TRƯƠNG VĂN MINH

Sáng

Dự nghe thông qua Quy chế phối hợp trong lĩnh vực XDCB tại huyện.

 

Chiều

Xử lý công việc.

Phó Chủ tịch

ĐỖ VĂN TÂN

Sáng

Dự nghe thông qua Quy chế phối hợp trong lĩnh vực XDCB tại huyện.

 

Chiều

Xử lý công việc.

Phó Chủ tịch

GIANG QUANG

Sáng

Dự nghe thông qua Quy chế phối hợp trong lĩnh vực XDCB tại huyện.

 

Chiều

Làm việc với phòng Tài nguyên – Môi trường v/v thực hiện các thủ tục trong việc cấp GCNQSDĐ

Phó Chủ tịch

ĐỖ KIM THÂU

Sáng

Dự nghe thông qua Quy chế phối hợp trong lĩnh vực XDCB tại huyện.

 

Chiều

Xử lý công việc.