Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

HÒN ĐẤT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(07:56 | 10/03/2016)

 Ngày 7/3, Huyện Hòn Đất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Cổng thông tin điện tử năm 2016. Bà Đổ Kim Thâu – Phó Chủ Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử chủ trì hội nghị.

 

 Mục đích là cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo Quốc phòng – An ninh. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử còn thực hiện chức năng giao tiếp, từng bước thiết lập và hoàn thiện hệ thống thông tin hai chiều giữa chính quyền với nhân dân; Nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. Từ đó, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Bà Đỗ Kim Thâu, UV.BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng BBT phát biểu tại hội nghị.JPG

Bà Đỗ Kim Thâu – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban biên tập phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Kim Thâu – Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, Trưởng ban biên tập cho rằng: Trang thông tin điện tử là nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin của huyện, định hướng các hoạt động của Đảng bộ huyện, là kênh trao đổi thông tin của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện nói riêng, của cán bộ, đảng viên, con em quê hương đang học tập và công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc nói chung. Song, để duy trì tốt Trang thông tin điện tử của huyện, cần phải thực hiện quy trình quản lý chặt chẽ, các cơ quan, ban ngành, đơn vị trong huyện cần thường xuyên quan tâm cung cấp thông tin cho Ban Biên tập xem xét xử lý. Đồng thời, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách thuận tiện nhất. 

 

Ngọc Tân